OCTAGON MMA

OCTAGON MAA / SPORTZOO

Pre výrobcu športových kariet Sportzoo v spolupráci s OKTAGON MMA sme vytvorili pútavé dizajnové kartičky pre zberateľov.

V kartičkách sme využívali rôzne tlačiarenske technologické postupy od horúcej ražby, cez rôzne výseky a špeciálne povrchové parciálne laminacie.
Ku kartičkám neodmyslitenlne patrí aj obal a ten sa skladal z dvoch častí z papierového boxu a z fóliového balíčka. Na koniec sme vytvorili pútave vizuálizacie na prezentačne materiály a bannery na web a sociálne siete.