Online reklamná kampaň pre streetfood Soupculture

Bezodpadový streetfood Soupculture zavítal už aj do ulíc Starého Mesta v Bratislave. Majitelia prevádzky sa na základe odporúčania obrátili s požiadavkou na nás, aby sme vytvorili online reklamnú kampaň. Nakoľko tento streetfood nebol v Bratislave tak známy, v prvej fáze sme sa rozhodli tvoriť reklamu informačného charakteru práve za účelom vytvorenia povedomia o značke. Druhá fáza mala presviedčací charakter. V tej ďalšej fáze sme zapojili vybraných influencerov a vytvorili súťaž. Pri tejto spolupráci sme mali možnosť uplatniť našu kreatívu v plnej miere a vďaka tomu vytvoriť fungujúcu kampaň, po ktorej sa dostavili pozitívne výsledky prakticky ihneď.

V rámci kampane sme na propagáciu zapojili sociálne média, influencerov, súťaže a offline marketing. Počas spolupráce sme sa venovali aj tvorbe obsahu sociálnych sietí a klientských dodatočných požiadavkách, ako vytvorenie outdoor tabulky atď.