HACO

HACO: rebrand, logo

HACO SLOVAKIA s.r.o je spoločnosť ponúkajúca vzduchotechnické výrobky z nerezového a plastového materiálu a kanalizačné prvky pre odvodnenie budov.
V rámci projektu Hako sme pracovali na redizajne loga a celej vizuálnej identity.